Laddstolpar

Laddstolpe med två elbilar

Sollefteå kommun deltar i projektet Stolpe in för Stad och Land Mellersta Norrland (SiSL) fr.o.m. augusti 2018 framtill november 2021. Projektet genomförs i Västernorrlands- och Jämtlands län och leds av BioFuel Region och Region Jämtland Härjedalen. Syftet med projektet är att stötta aktörer såsom företag, bostadsbolag m.fl. att möta det ökade behovet av laddmöjligheter, samt verka för att snabbladdare byggs och att myter kring elbilar och laddning bemöts.

Stolpe in för Stad och Land Mellersta Norrland

Sollefteå kommun vill tillsammans med SiSL-projeket skapa möjlighet att resa md elbil i hela Mellersta Norrland – framför allt längs det funktionellt prioriterade vägnätet som inkluderar både europavägar och riksvägar, men också många av länsvägarna. En förbättrad laddinfrastruktur ger en ökad tillgänglighet och valfrihet för såväl privatpersoner som företagare att köra fordon på förnybar el och därmed kan bidra till att minska sina koldioxidutsläpp.

Varför jobbar Sollefteå kommun med laddinfrastruktur?

Sollefteå kommun har beslutat i sin översiktsplan, Översiktsplan för Sollefteå kommun – en kraftfull kommun med utsikter mot 2030, att medverka till att uppnå det nationella miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Kommunen vill också att den nödvändiga biltrafiken anpassas mot hållbarhet, t.ex. öppna för alternativa bränslen som el.