Skräpplockardagarna 2020

Nytt för i år att kampanjen byter namn från Vi håller rent till Skräpplockardagarna. Även ansvaret för distribution av påsar flyttas från kommunen till ett centralt logistikföretag som packar och skickar påsarna direkt till deltagande förskolor och skolor.

Skräpplockardagarna är barnens största aktion mot nedskräpning. De 10 kommuner som kl 12.00 den 15 maj har störst andel anmälda barn i kampanjen, sett till antalet barn i kommunen, går till final.

Varför ska barn städa efter vuxna?

Det är i första hand en pedagogisk aktivitet. Poängen är inte att barnen städar för stunden, utan att de lär sig att inte skräpa ner och börjar reflektera kring skräpet. Goda vanor som etablerar sig tar barnet med sig senare i livet.

Inbjudan till alla förskolor och skolor i Sollefteå kommun

Skickas till alla kommunens förskolor och skolor inkl. friskolorna. För att uppmanna att delta i Skräpplockardagarna.

31 januari 2020 öppnar anmälan för deltagare. Mer information kommer i inbjudan.

Nytt inslag är kommuntävlingen

Kommuntävlingen är ett nytt inslag i Skräpplockardagarna sedan förra året.

Syftet är att lyfta och belöna en kommun som arbetat med kampanjen på ett bra sätt och som kan inspirera andra kommuner. Att vinna kommuntävlingen innebär god publicitet för kommunen och att kommuninvånarna får upp ögonen för både nedskräpning och kommunens arbete för att motverka den.

Dessutom är priset något som gynnar alla de barn som plockat skräp ochbidragit till vinsten.

Förra året utsågs Finspångs kommun till vinnare. Priset var då en konsert med Electric Banana Band och bröderna Norberg. Konserten lockade tusentalsåhörare och en kommunrepresentant fick tillsammans med några av deskräpplockande barnen ta emot diplom på scenen.

Aktiviteter i Sollefteå kommun

Lägg gärna ut bilder på era Instagramkonton från era Skräpplockaraktiviteter med taggen #Skräpplockardagarna2020Sollefteå
Målsättningen är att locka ungdomar i mellanstadiet och i högstadiet att delta i engagemanget kring nedskräpning av naturen av plast och annat skräp.

Frågor

Kontakta kommunens hållbarhetsstrateg för mer information.