Anslagstavla

anslagstavla

Det här är Sollefteå kommuns anslagstavla där vi publicerar kallelser, kungörelser med mera. Här kan du även ta del av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas kallelser och protokoll.

Bakgrund

Från och med den 1 januari 2018 finns Sollefteå kommuns officiella anslagstavla enbart på solleftea.se. Den ersätter den tidigare anslagstavlan som suttit uppe i kommunhusets entré.

 • Anslag/Bevis: Protokoll Utskottet för samhällsutveckling

  Organ: Kommunstyrelse Sammanträdesdatum: 2023-01-23 Paragrafer: §§ 1-7 Datum då anslaget sätts upp: 2023-01-31 Datum då anslaget tas ned: 2023-02-22 Förvaringsplats för protokollet: Sekretariatet Sekreterare: Anna-Maria Andersson

 • Anslag/Bevis: Protokoll Utskottet för vård och omsorg

  Organ: Kommunstyrelse Sammanträdesdatum: 2023-01-25 Paragrafer: §§ 1-6 Datum då anslaget sätts upp: 2023-01-31 Datum då anslaget tas ned: 2023-02-22 Förvaringsplats för protokollet: Sekretariatet Sekreterare: Anna-Maria Andersson

 • Anslag/Bevis: Protokoll Utskottet för unga och lärande

  Organ: Kommunstyrelse Sammanträdesdatum: 2023-01-26 Paragrafer: §§ 1-9 Datum då anslaget sätts upp: 2023-01-31 Datum då anslaget tas ned: 2023-02-22 Förvaringsplats för protokollet: Sekretariatet Sekreterare: Anna-Maria Andersson

 • Anslag/Bevis: Protokoll Allmänna utskottet 2023-01-24

  Organ: Kommunstyrelse Sammanträdesdatum: 2023-01-24 Paragrafer: §§ 1-10 Datum då anslaget sätts upp: 2023-01-27 Datum då anslaget tas ned: 2023-02-18 Förvaringsplats för protokollet: Sekretariatet Sekreterare: Siv Sjödin

 • Anslag/Bevis: Protokoll Kommunstyrelsen 2023-01-10

  Organ: Kommunstyrelse Sammanträdesdatum: 2023-01-10 Paragrafer: §§ 1-24 Datum då anslaget sätts upp: 2023-01-16 Datum då anslaget tas ned: 2023-02-07 Förvaringsplats för protokollet: Sekretariatet Sekreterare: Anna-Maria Andersson

 • Anslag/Bevis: Protokoll Överförmyndarnämnden 2023-01-11

  Organ: Överförmyndarnämnden Sammanträdesdatum: 2023-01-11 Paragrafer: §§ 1-5 Datum då anslaget sätts upp: 2023-01-11 Datum då anslaget tas ned: 2023-02-02 Förvaringsplats för protokollet: Överförmyndaren Sekreterare: Anna-Maria Andersson

 • Anslag/Bevis: Protokoll Kommunfullmäktige 2022-12-19

  Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2022-12-19 Paragrafer: §§ 153-204 Datum då anslaget sätts upp: 2022-12-23 Datum då anslaget tas ned: 2023-01-14 Förvaringsplats för protokollet: Sekretariatet Sekreterare: Anton Johansson

 • Anslag/Bevis: Protokoll allmänna utskottet 2022-12-13

  Organ: Kommunstyrelse Sammanträdesdatum: 2022-12-13 Paragrafer: Datum då anslaget sätts upp: 2022-12-14 Datum då anslaget tas ned: 2023-01-09 Förvaringsplats för protokollet: Sekretariatet Sekreterare: Anton Johansson

 • Kungörelse om antagande av detaljplan

  Organ: Kommunstyrelse Kungörelsedatum: 2022-12-13 Datum då kungörelsen sätts upp: 2022-12-13 Datum då kungörelsen tas ned: 2022-12-31 Förvaringsplats för handlingarna: Miljö- och byggenheten Ansvarig för kungörelsen: Fanny Sundelin KUNGÖRELSE: Kungörelse Detaljplan för del av Hågesta 3:115, verksamhetsområde, besöksanläggning och sällanköpshandel, Sollefteå kommun Detaljplan för del av Hågesta 3:115 har antagits av kommunstyrelsen i Sollefteå kommun den 6 december 2022. Et...

 • Kungörelse: Kommunfullmäktige 2022-12-19

  Organ: Kommunfullmäktige Kungörelsedatum: 2022-12-13 Datum då kungörelsen sätts upp: 2022-12-13 Datum då kungörelsen tas ned: 2022-12-20 Förvaringsplats för handlingarna: Sekretariatet Ansvarig för kungörelsen: KUNGÖRELSE: <<Lägg till Text>>      

 • Anslag /Bevis: Protokoll kommunfullmäktige 2022-11-28

  Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2022-11-28 Paragrafer: Datum då anslaget sätts upp: 2022-12-12 Datum då anslaget tas ned: 2023-01-05 Förvaringsplats för protokollet: Sekretariatet Sekreterare: Anton Johansson

 • Anslag/Bevis: Protokoll Kommunstyrelsen 2022-12-06

  Organ: Kommunstyrelse Sammanträdesdatum: 2022-12-06 Paragrafer: §§192-208 Datum då anslaget sätts upp: 2022-12-09 Datum då anslaget tas ned: 2022-12-31 Förvaringsplats för protokollet: Sekretariatet Sekreterare: Anna-Maria Andersson

 • Kungörelse om samråd

  Organ: Kommunstyrelsen Kungörelsedatum: 2022-12-12 Datum då kungörelsen sätts upp: 2022-12-12 Datum då kungörelsen tas ned: 2023-01-21 Förvaringsplats för handlingarna: www.solleftea.se/bygga-bo--miljo/kommunens-planarbete/detaljplaner/pagaende-detaljplaner Ansvarig för kungörelsen: Matti Heino KUNGÖRELSE: Detaljplan för Hamre 3:5 med flera, INDUSTRIOMRÅDE, Sollefteå kommun Sollefteå kommun har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för Hamre industriområde. Syftet med d...

 • Aslag/Bevis: Protokoll kommunstyrelsen 2022-11-08

  Organ: Kommunstyrelse Sammanträdesdatum: 2022-11-08 Paragrafer: Datum då anslaget sätts upp: 2022-11-18 Datum då anslaget tas ned: 2022-12-12 Förvaringsplats för protokollet: Sekretariatet Sekreterare: Anton Johansson

 • Kommunfullmäktige 2022-10-31

  Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2022-10-31 Paragrafer: Datum då anslaget sätts upp: 2022-11-09 Datum då anslaget tas ned: 2022-12-02 Förvaringsplats för protokollet: Sekretariatet Sekreterare: Anton Johansson

När kan jag överklaga ett beslut?

Anslagen sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att överklaga. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.