Kamerabevakning

Sollefteå kommun använder sig av kamerabevakning utifrån olika syften och på olika platser.

Exempel på syften med kommunens kamerabevakning:

  • Förebygga, avslöja eller utreda brott (till exempel skadegörelse, kränkningar, inbrott).
  • Främja trygghet och säkerhet på allmän plats eller i en verksamhet (till exempel i verksamhetslokaler, vid evenemang, allmän plats).
  • Möjliggöra god service till enskilda (till exempel inom hemtjänst eller annan service till enskilda).
  • Ge service och information om väder eller status på en plats av allmänt intresse (till exempel slalombacke, evenemang, utsiktspunkt).

Beroende av syftet och platsen avgörs om kommunen som huvudman behöver tillstånd för sin kamerabevakning.

En grundregel är att kamerabevakning av platser dit allmänheten har tillträde kräver tillstånd. Kamerabevakning i en verksamhet där allmänheten inte har tillträde kräver vanligtvis inte tillstånd.

För frågor om Sollefteå kommuns kamerabevakning hänvisas till kommunens dataskyddsombud som nås via växel 0620-68 20 00 eller dataskyddsombud@solleftea.se.

Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se Länk till annan webbplats., är tillståndsgivare och tillsynsmyndighet för kamerabevakning och hantering av personuppgifter.

Till toppen