Ombyggnation - Söderdahlsvägen, Junsele

Måndag den 10e maj påbörjas ombyggnationen av Söderdahlsvägen i Junsele. Det kommer då att råda begränsad framkomlighet längs gatan.

Byggnationen beräknas pågå i 5 veckor.

/Tekniska enheten