Kallelser, protokoll och sammanträden

Här hittar du kallelser, protokoll och sammanträden.

Kallelser

Kommunstyrelsen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KS Kallelser 2022
KS Kallelser 2021
KS kallelser 2020
KS Kallelser 2019

Protokoll

Kommunfullmäktige protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF protokoll 2022
KF protokoll 2021
KF protokoll 2020
KF protokoll 2019

Kommunstyrelsens protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KS protokoll 2022
KS protokoll 2021
KS protokoll 2020
KS protokoll 2019

Kommunstyrelsens utskott

Utskottet för samhällsutveckling

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SU protokoll 2022
SU protokoll 2021
SU protokoll 2020

Allmänna utskottet

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2022
2021
2020

Utskottet för vård- och omsorg

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2022
2021
2020

Utskottet för unga och lärande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
UL protokoll 2022
UL protokoll 2021
UL protokoll 2020

Nämnder

Jävsnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
JÄN protokoll 2022
JÄN protokoll 2021
JÄN protokoll 2020
JÄN protokoll 2019

Överförmyndarnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
ÖFN 2022
ÖFN 2021
ÖFN 2020

Valnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
VN protokoll 2022
VN protokoll 2021
VN protokoll 2019
VN protokoll 2018

Delegationer och råd

Ungdomsdelegationen

Kommunens Funktionsrättsråd - KFR

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KFR protokoll 2022
KFR protokoll 2021
KFR protokoll 2020
KFR protokoll 2019

Kommunens Pensionärsråd - KPR

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Delgivningar 2022-05-24
Delgivningar 2022-03-01
Delgivningar 2022-08-30
Delgivningar 2022-10-25
Delgivningar 2022-12-06

Landsbygdsråd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2022
2021
2020

Sammanträdesplan 2022

Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsens

Sammanträdesplan 2022 för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen


Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Januari

-

11

Februari

28

8

Mars

-

15

April

25

5

Maj

30

10

Juni

20

7

Juli

-

-

Augusti

-

16

September

26

13

Oktober

17¹, 31

11

November

28

8

December

19

6

KS utskott

Kommunstyrelsens utskott


Samhällsutveckling

Allmänna

Vård & omsorg (allmänt)

Unga och lärande

Januari

Inställt

18

19

20

Februari

14

15

16

17

Mars

21

22

23

24

April

11

12

13

14

Maj

16

17

18

19

Juni

13

14

15

16

Juli

-

-

-

-

Augusti

15

9

10

11

September

12

13

14

15

Oktober

17

18

19

20

November

14

15

16

17

December

12

13

20

15

Övriga nämnder och råd

Överiga nämnder och råd


Överförmyndarnämnd

Jävsnämnd

Kommunens Funktionsrättsråd

Kommunens Pensionärsråd

Ungdomsdelegation

Januari

Inställt-

-

-


Februari

24

Inställt

-

-


Mars

17

-

7

1


April

21

6

-

-


Maj

12

-

2

24


Juni

23

8

-

-


Juli

-

-

-

-


Augusti

25

-

22

30


September

22

7

-

-


Oktober

27

-

-

25


November

24

9

21

-


December

22

-

-

12