Mera Mångfald - Jämställd Jämt

Under åren 2009 -2011 genomfördes ett projektet Mera Mångfald –Jämställd Jämt - i Sollefteå kommun. Ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska socialfonden (ESF). I projektet har kommunens politiker, chefer och medarbetare deltagit.

Projektet ska leda till en ökad kunskap om mångfald och jämställdhet. En handbok har tagits fram som ska vara ett stöd för kommunens medarbetare i arbetet med att öka attraktionskraften och tillväxten i kommunen.

Mångfaldsgruppen

Gruppen består av representanter från olika verksamheter och Solatum Hus & Hem AB.

Mångfaldsgruppen är ett stöd till chefer och övriga som jobbar med information inom jämställdhet och mångfald.

Varje år arrangeras ett inspirationsseminarium för politiker och medarbetare.

Mångfaldsgruppen

Verksamhet

Namn

Titel

Produktion

Carina Modén

Rektor Helgum


Medborgarservice

Marie Sundelin

Kulturskolechef

Bo Nilsson

Enhetschef fritid


Gemensamservice

Pirio Öster

Socialsamordnare

Malin Lidström

HR-Konsult

Solatum Hus & Hem AB

Petra Tarberg

Ekonomiassistent

Till toppen