Medborgarkontor

I Sollefteå kommun finns medborgarkontor i Junsele, Näsåker och Ramsele. Dessa fungerar som centrala mötesplatser för invånare och besökare i Sollefteå kommun.

Det här kan du bland annat få hjälp med:

 • Lån av publik dator
 • Tillgång till skrivare och kopiator
 • Gratis Wifi
 • Hjälp med kontakt till kommunen
 • Felanmäla vatten/avlopp, sophämtning och gator
 • Bekräfta faderskap
 • Kartutskrifter/fastighetsfrågor
 • Hyra torgplatser
 • Hjälp att kontakta politiker
 • Hjälp att kontakta myndigheter
 • Försäljning av P-skivor

 

OBS Covid-19 information:

Under rådande restriktioner är tillgången till medborgardatorerna begränsad. Det går i undantagsfall att låna en dator för akuta behov såsom bankärenden och liknande.

Då enbart en kortare stund.

Kontakt