Skatepark/pumptrackbana

Det pågår ett arbete med att bygga en skate/pumptrackbana i centrala Sollefteå. Platsen som utsetts är vid Lillskänketsparkering i centrala Sollefteå.

Sommaren 2021 anlitades en konsult för ta fram en tekniskskiss för hur banan och området skulle kunna se ut.

En skatepark/pumptrackbana beräknas kosta ca 5 miljoner kronor. För att finansiera ett sådant projekt krävs externfinansiering. För att utveckla området kring lillskänketsparkering har ansökan skickats till såväl Jordbruksverket och Vinnova. Även andra finansieringskällor eftersöks.

Ambitionen är att under hösten 2021 presentera ett förslag som kan ligga som underlag för vidare dialog om en framtida skate/pumptrackbana i Sollefteå.