Äldreomsorg

Kvinna med blommor

Du som är äldre och behöver stöd och hjälp kan få det av Sollefteå kommuns äldreomsorg. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt. Det kan till exempel handla om trygghetslarm, anhörigstöd, hemtjänst och särskilt boende.

Avgift för hemsjukvård

2018-10-29 beslutade Kommunfullmäktige att införa avgift för hemsjukvård som utförs i ordinärt boende samt i bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service (LSS). Avgiften för hälso och sjukvårdsåtgärder erläggs av personer i Sollefteå kommun som erhåller enstaka hembesök eller hemsjukvård av legitimerad personal för åldersgruppen 20-84 år upp till maxtaxa. Avgiften debiteras den enskilde med max 350 kr i månaden oavsett antal besök och ingår i maxtaxa för sociala insatser. Avgiften uttas med början från 2019-06-01.

Nytt för 2020

Från 2020-03 01 tas avgiften ut för all hemsjukvård. Avgiften för hälso och sjukvårdsåtgärder erläggs av personer i Sollefteå kommun som erhåller enstaka hembesök eller hemsjukvård som utförs av legitimerad eller delegerad omvårdnaspersonal.

Inkomst och bostadsförfrågan

Har du fått en inkomst - och bostadsförfrågan hemskickad?

Det beror på att du som kund - årligen är skyldig att uppge eventuella privata pensionsförsäkringar som kommer att betalas ut, samt om det finns övriga inkomster som skall ligga till grund för din uträkning av avgift. Vi tar även med din bostadskostnad i vår uträkning, så denna ska också finnas med.

Inkomstförfrågan 2021 - Blankett för inkomster