Ekonomiskt bistånd och rådgivning

man får ekonomisk rådgivning av kvinna

Om du har ekonomiska bekymmer och dina pengar inte räcker finns olika former av stöd och hjälp.

Ekonomiskt bistånd

Om du har svårt att försörja dig själv och/eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd, det kallades tidigare för socialbidrag.

Budget- och skuldrådgivning

Behöver du ha hjälp att få ordning på din ekonomi? Vänd dig till vår budget- och skuldrådgivare.

Dödsboanmälan

Dödsboanmälan är en förenklad form av bouppteckning. Om någon i din närhet avlidit och det saknas tillgångar kan dödsboet få hjälp med en dödsboanmälan.