God och nära vård

Symbolbild för god och nära vård i Västernorrland

En vård som är nära invånaren, som utgår från behov och som dessutom i högre grad genomförs förebyggande. Det är visionen för det arbete som Region Västernorrland och länets sju kommuner går in i under 2021.

Sveriges regioner och kommuner står tillsammans inför en omställning av hälso- och sjukvården. Programmet för God och nära vård i Västernorrland har bildats för att stödja utvecklingen av hälsa, vård och omsorg i länet.

Varför görs omställningen?

Befolkningsutvecklingen visar på att vi lever längre och andelen med kroniska sjukdomar och komplexa tillstånd ökar​. Färre personer arbetar och betalar skatt ​samtidigt blir det svårare att rekrytera till välfärden/hälso- och sjukvården.

Målbild för God och nära vård i Västernorrland

Illustration Målbild för god och nära vård

Medborgarna i fokus

Även om förutsättningarna ser olika ut i landet finns det ändå en gemensam nämnare, som säger att primärvårdens upplägg skulle må bra av en omställning i hela vårdkedjan. Med invånarens bästa i sikte sker en reformering till det bättre.

Nationell satsning

Omställningen till Nära vård är ett nationellt arbete som initierats av regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Regionen har tilldelats resurser för genomförandet.

Mer information

Du som är nyfiken på att veta mer om God och nära vård hittar mer information genom att följa länkarna som finns under Relaterad information. Bland annat finns en film och en podcast.