Våld i nära relationer

suddigt ansikte i närbild

Våld i nära relationer är ett allvarligt problem. Med våld i nära relationer menar vi barn, kvinna eller man som är eller har varit utsatt för psykiskt, fysiskt och/eller sexuellt våld av en person de står i nära relation till.

Vi vänder oss till dig som är:

  • Barn och ungdom, som upplevt våld eller sett våld mot närstående vuxna.
  • Kvinna och man, som utsatts för våld eller utövat våld mot någon närstående.

Vi erbjuder dig:

  • Stöd och rådgivande samtal
  • Krissamtal med barn och ungdomar enligt Trappan - modellen
  • Samtal till personer som utövat våld enligt ATV (alternativ till våld)

Du kan vara anonym

Du kan kontakta oss anonymt om du vill veta vilket stöd du kan få om du blir utsatt för våld, hot eller kränkningar.

Även du som utövar våld är välkommen att anonymt ta kontakt för information om vilket stöd du kan få.

Anonymt betyder att du inte säger ditt namn när du kontaktar oss.

Vi samarbetar med både kvinnojour, sjukhus och polis.