Elevhälsa

Elevhälsan omfattar medicinska, psykosociala. psykologiska och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsobefrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

Kiki Forssen

Kurator

Mobil: 070-252 15 57
E-post: kiki.forssen@utb.solleftea.se

Anna Söderström
Skolsköterska, Gudlavbilder/Skedom

Telefon: 0620-68 24 71, Mobil: 073-274 69 35
E-post: anna.soderstrom@utb.solleftea.se

Nina Heino
Skolsköterska, Hågestaskolan

Mobil: 070-233 04 66
E-post: nina.heino@utb.solleftea.se

Annelie Rydberg
Specialpedagog

Mobil: 070-253 05 11
E-post: annelie.rydberg@utb.solleftea.se

Anita Näsholm
Speciallärare

E-post: anita.nasholm@utb.solleftea.se

Elin Aarseth
Studie- och yrkesvägledare

Mobil: 070-260 55 34
E-post: elin.aarseth@utb.solleftea.se

Malin Ledin
Studie- och yrkesvägledare

Mobil: 073-274 09 95
E-post: malin.ledin@utb.solleftea.se