Läsårstider

kalendar

Läsårstider 2019/2020

2019/2020‌


Höstterminen

Höstlov

Grundskolan

21 aug. - 20 dec.

Vecka 44,  28 okt. - 1 nov.

Gymnasiet åk 1

21 aug. - 20 dec.

Vecka 44,  28 okt. - 1 nov.

Gymnasiet åk 2,3,4

22 aug. - 20 dec.

Vecka 44,  28 okt. - 1 nov.
‌2019/2020


Vårterminen

Vinterlov 

Grundskolan               

7 jan. - 11 juni          

 Vecka 10,  2 - 6 mars                  

Gymnasiet

7 jan. - 12 juni

Vecka 10,  2 - 6 mars             Påsklov (gäller alla)Vecka 16, 13-17 april Övrig lovdag (gäller alla)22 majDärutöver 3 rörliga studiedagar
beslutade av skolans rektor

2020/2021


Höstterminen

Höstlov

Grundskola

20 aug. - 22 dec.

Vecka 44, 26 - 30 oktober     

Gymnasiet åk 1

20 aug. - 22 dec.

Vecka 44, 26 - 30 oktober

Gymnasiet åk 2,3,4

19 aug. - 22 dec.

Vecka 44, 26 - 30 oktober

‌2020/2021


Vårterminen

Vinterlov

Grundskola         

8 jan - 10 juni

Vecka 10, 8-12 mars           

Gymnasiet

7 jan - 11 juni

Vecka 10, 8 - 12 marsPåsklov (gäller alla)Vecka14,  5 - 9 aprilÖvriga lov (gäller alla)13 - 14 majDärutöver 3 rörliga studiedagar
beslutade av skolans rektor


Läsårstider 2020/2021


2020/2020

Skola

Hösttermin fr.o.m


t.o.m

Höstlov/vecka

Höstlov/datum

Grundskola

20 augusti

22 december

V.44

26 - 30 oktober

Gymnasiet Åk 2,3,4

20 augusti

22 december

V.44

26 - 30 oktober

Gymnasiet

Åk 1

19 augusti

22 december

V.44

26 - 30 oktober

Skola

Vårtermin fr.om


t.o.m

Vinterlov

Vinterlov/datum

Grundskolan

8 Januari

10 juni

V.10

8 - 12 mars

Gymnasiet

7 Januari

11 juni

V.10

8 - 12 mars
Påsklov

V.14

5 - 9 april
Övriga lov


13 - 14 maj

4 rörliga studiedagar