Kommunens kostverksamhet

Kommunens kostverksamhet planerar och näringsberäknar matsedlar och lagar mat inom både förskola, skola och äldreomsorg.

Vi har tillagningskök på:

 • Ramsele skola
 • Junsele skola
 • Snållans förskola
 • Näsåkers skola
 • Trollemo förskola
 • Resele skola
 • Öns skola
 • Helgums skola
 • Långsele skola

 • Regnbågens förskola
 • Vallaskolan
 • Lillängets skola
 • Prästbordets skola
 • GB-skolan
 • Skedoms förskola
 • Kalknäs skola

Mottagningskök finns på:

 • Fyrklöverns förskola
 • Barnens förskola
 • Hågesta förskola
 • Tigerns förskola
 • Rödsta skola

Tillagningskök:

 1.  Junsele skola
 2. Snållans förskola
 3. Ramsele skola
 4. Näsåkers skola
 5. Trollemo förskola
 6. Resele skola
 7. Öns skola
 8. Helgums skola
 9. Långsele skola
 10. Rödsta skola
 11. Regnbågens förskola
 12. Vallaskola
 13. Prästbordets skola
 14. Lillängets skola
 15. Gudlav Bilderskolan
 16. Skedoms förskola
 17. Kalknäs skola

Utöver kockar och måltidsbiträden har kostverksamheten en kostchef, två kökschefer, en kostsamordnare och en dietist. Kökscheferna leder arbetet i våra kök, kostsamordnaren planerar bland annat matsedeln, dietisten är ett kunskapsstöd och kostchefen har det övergripande ansvaret.

Karta över Kostenheter