Länets kommuner får 4,5 miljoner för Lärcentrumutveckling

I slutet av hösten skickade Västernorrlands sju kommuner in en gemensam statsbidragsansökan till Skolverket för att utveckla sina respektive Lärcentrum*. I veckan kom beskedet: 4,5 miljoner kronor beviljades för 2022.

Pengarna som kommunerna har ansökt om kommer att användas till att utveckla de sju befintliga Lärcentrum som finns i länet. Exempelvis vill kommunerna öka och anpassa stödet, servicen och tillgängligheten för eleverna. Arbete med den digital lärmiljö och kommunikationsteknik kommer också att genomföras under året samt ökat utbud och tillgänglighet till Yrkeshögskola och högre utbildning.

Reveljen, Lärcentrum i Sollefteå är mycket glada för de resurser som vi nu fått och de möjligheter det kommer att innebära för fortsatt utveckling av stöd vi kan erbjuda elever och studerande. Extra roligt är också att den goda samverkan som skapats mellan vuxenutbildningar i Västernorrland kan fortsätta. Tillsammans skapar vi ett starkare Västernorrland säger Maria Modin från Reveljen. Susann Wessinger som deltagit i arbetet håller med, att låna idéer, se hur andra gör är ett bra sätt att utvecklas!

Kommunförbundet Västernorrland har stöttat kommunerna med samordning av arbetet med statsbidragsansökan och utbildningssamordnare Jeanette Asplund säger:

- Vi har ett mycket bra samarbete i länet och kommunerna blev glada över beskedet. Det känns väldigt kul och viktigt att kommunerna kan fortsätta utveckla lärcentrum. På så vis får eleverna ännu bättre stöd och lärcentrum kan ta ytterligare steg till att bidra till det livslånga lärandet och arbetsmarknadens behov.

Målet med arbetet är att skapa flexibla lärmiljöer för medborgarna som studerar på plats eller på distansutbildningar. Allt för att höja utbildningsnivån i länet samt bistå den eventuella yrkesväxlingen som det finns behov av, utifrån pandemin och varsel som skett i länet den senaste tiden.

*Med lärcentrum avses i förordning (2017:1303) en verksamhet som organiseras av en eller flera kommuner och där den studerande erbjuds stöd i sitt lärande från lärare och annan personal samt ges möjlighet att möta andra studerande.

Till toppen